Шуум

Шуум
Пьяничийн араас Сити!

Шуум: Пьяничийн араас Сити!

Шуум
Бэнзэма Италид ирэх үү?

Шуум: Бэнзэма Италид ирэх үү?