ДАШТ

Үзэсгэлэнт хөгжөөн дэмжигч бүсгүйчүүд

2018 оны ДАШТ -нд багаа хөгжөөн дэмжихээр ирсэн үзэсгэлэнт бүсгүйчүүдийг танилцуулж байна.


ОХУ -ын хөгжөөн дэмжигчОХУ -ын хөгжөөн дэмжигч


ОХУ -ын хөгжөөн дэмжигч


Испанийн хөгжөөн дэмжигч


Испанийн хөгжөөн дэмжигчид


Ираны хөгжөөн дэмжигч


ОХУ -ын хөгжөөн дэмжигчОХУ -ын хөгжөөн дэмжигч