Подкаст

TRB Corner #8

Football Tribe Mongolia -аас өдөр бүр хүргэдэг TRB Corner подкастын 8 дахь дугаар гарлаа.

Энэ удаагийн дугаараар хэсгийн шатны хоёр дугаар тойргийн хүрээнд явагдсан тоглолтуудын талаарх мэдээлэл, анализийг бэлтгэн хүргэлээ.

Itunes -ийн подкаст дээрээс сонсох бол Football Tribe Mongolia эсвэл TRB Corner гэж хайгаад сонсох боломжтой. Холбоос