Подкаст

TRB Corner #5

Football Tribe Mongolia -аас эрхлэн гаргадаг TRB Corner подкастын тав дахь дугаарыг хүлээн аван сонсоно уу.

Бид энэ удаад ‘C’ болон ‘D’ хэсгийн тоглолтууд мөн нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа.