tung cước

Các giải đấu khác
Evra bị cấm thi đấu đến hết mùa giải

Evra bị cấm thi đấu đến hết mùa giải

Các giải đấu khác
Evra bị Marseille cấm thi đấu vô thời hạn

Evra bị Marseille cấm thi đấu vô thời hạn