Gareath Bale

Bản tin
Bản tin trưa 29/5: Umtiti cam kết tương lai tại Barcelona

Bản tin trưa 29/5: Umtiti cam kết tương lai tại Barcelona

Bản tin
Bản tin tối 28/7: “Dybala sẽ không đi đâu hết”

Bản tin tối 28/7: “Dybala sẽ không đi đâu hết”