سید جلال حسینی

پرسپولیس
جلال حسینی:  ممنوع الخروجی ام تقصیر سپاهان است

جلال حسینی: ممنوع الخروجی ام تقصیر سپاهان است

پرسپولیس
برانکو و سیدجلال ممنوع الخروج شدند

برانکو و سیدجلال ممنوع الخروج شدند

پرسپولیس
کاپیتان سیدجلال؛ مصدوم تازه پرسپولیس

کاپیتان سیدجلال؛ مصدوم تازه پرسپولیس