آرسن ونگر

اروپا انگلیس
ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود

ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود

اروپا انگلیس
میکل آرتتا، در آستانه نشستن روی نیمکت آرسنال

میکل آرتتا، در آستانه نشستن روی نیمکت آرسنال

اروپا انگلیس
مغزِ کلوپ، جانشین ونگر در آرسنال می شود؟

مغزِ کلوپ، جانشین ونگر در آرسنال می شود؟

اروپا انگلیس
آرسنال- منچستریونایتد؛ خاطراتی از جنس خشونت

آرسنال- منچستریونایتد؛ خاطراتی از جنس خشونت

اروپا انگلیس
ونگر: حذف رئال مادرید بهترین خاطره من بود

ونگر: حذف رئال مادرید بهترین خاطره من بود

انگلیس
مورینیو: شما احترام بین من و ونگر را درک نمی کنید

مورینیو: شما احترام بین من و ونگر را درک نمی کنید

اروپا انگلیس
چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

انگلیس
ونگر: دلیل هو شدن الکسیس سانچس را نمی دانم

ونگر: دلیل هو شدن الکسیس سانچس را نمی دانم

انگلیس
ونگر: برای تمدید قراردادم با آرسنال مردد بودم

ونگر: برای تمدید قراردادم با آرسنال مردد بودم

انگلیس
ونگر: عملکرد ما مقابل لیورپول افتضاح بود

ونگر: عملکرد ما مقابل لیورپول افتضاح بود