آسیا

جوایز فوتبال ترایب: بهترین های فوتبال آسیا-نفرات اول تا دهم

فوتبال ترایب- بعد از معرفی نفرات یازدهم تا سی ام بهترین بازیکنان حاضر در لیگ های آسیایی در دو روز گذشته، امروز 10 نفر اول لیست ما اعلام می شود.

در بین 10 نفر اول هم یک بازیکن از لیگ ایران حضور دارد. برای اینکه متوجه شوید که او چه کسی است، این مطلب را دنبال کنید:

قبلی
صفحه 1 / 12