آسیا

جوایز فوتبال ترایب: بهترین های فوتبال آسیا-نفرات یازدهم تا بیستم

فوتبال ترایب- در فاصله یک روز تا پایان سال 2017، فوتبال ترایب بخش دوم فهرست 30 نفره بهترین بازیکنان لیگ های آسیایی را منتشر می کند.

در بین نفرات بیست و یکم تا سی ام، یک بازیکن از لیگ ایران حضور داشت و در لیست امروز دو بازیکن که هر دو خارجی هستند. برای اینکه متوجه شوید آنها چه کسانی هستند، این مطلب را تا پایان دنبال کنید:

قبلی
صفحه 1 / 12