10

Bóng đá Anh
Ibrahimovic: “Sử sách sẽ luôn ghi nhớ tôi là một số 10”

Ibrahimovic: “Sử sách sẽ luôn ghi nhớ tôi là một số 10”