World Cup 2018

Những cầu thủ quay lưng với quê hương tại World Cup 2018

Vì nhiều lý do khác nhau, những cầu thủ dưới đây sẽ tranh tài tại World Cup 2018 nhưng không đại diện cho nơi “chôn rau cắt rốn” của mình.