sancho terbang ke UK untuk potongan rambut semasa penguncian coronavirus?