kebenaran kerajaan untuk menerusi latihan kumpulan