پپ گواردیولا

اروپا انگلیس
گواردیولا تا 2021 در منچسترسیتی می ماند

گواردیولا تا 2021 در منچسترسیتی می ماند