جانلوئیجی بوفون

اروپا انگلیس
وقتی ادن هازارد سیگاری شد؛ عکس

وقتی ادن هازارد سیگاری شد؛ عکس

اروپا ایتالیا
بوفون اعلام کرد؛ جدایی از یووه در پایان فصل

بوفون اعلام کرد؛ جدایی از یووه در پایان فصل