پرسپولیس

سوغاتی پرسپولیس از مشهد؛ آسیب دیدگی کامیابی نیا

فوتبال ترایب- بازی پرسپولیس سیاه جامگان نه تنها برای پرسپولیسی ها نان نداشت بلکه شاید یک مصدوم مهم هم روی دستشان بگذارد. کمال کامیابی نیا که نیمه اول بازی دیروز را از روی نیمکت آغاز کرده بود در نیمه دوم از ناحیه کتف آسیب دید ولی تا پایان بازی در زمین ماند.

احساس درد وی در ناحیه کتف هنوز وجود دارد و حتی ممکن است کتفش در رفته باشد. وی فردا مورد بررسی پزشکی قرار خواهد گرفت تا وضعیت آسیب دیدگی اش مشخص شود.

پرسپولیس در کنار انصاری و سید جلال حسینی، یکی دیگر از مهره های مهم دفاعی خود را در استانه بازی تعیین کننده الوحده در لیگ قهرمانان در خطر مصدومیت می بیند و این خبر خوبی برای این تیم نیست.