لیگ ایران

گل گهر فدراسیون را به شکایت در فیفا تهدید کرد

فوتبال ترایب- مدیر اجرایی گل گهر سیرجان میگوید اگر تا فردا حکم کمیته انضباطی درباره بازی با آلومینیوم اراک صادر نشود، به فیفا شکایت میکنیم.

این باشگاه مدعی است که در بازی روز 28 فروردین با آلومینیوم، این تیم 8 بازیکن بزرگسال روی نیمکت داشته است در حالی که طبق آیین نامه فدراسیون فوتبال، هر تیم اجازه دارد هفت بازیکن بزرگسال و دو بازیکن رده جوانان به صورت ذخیره برای بازی معرفی کند.

در صورتی که حکم به نفع گل گهر صادر شود و با توجه به به تساوی کشیده شدن آن دیدار، گل گهر دو امتیاز دیگر خواهد گرفت و بالاتر از سپید رود در جدول لیگ یک خواهد ایستاد. در این صورت به ناچار گل گهر هم لیگ برتری شده و لیگ هفدهم 18 تیمی خواهد شد.