MYA-LAO-BRU P/O Winner Group H: Kedah Darul Aman (MAS)