KOR-THA P/O winner. Group H: Jeonbuk Hyundai Motors (KOR)