Georges Griffiths

Bản tin
Bản tin chiều 08/10: “Drogba đệ nhị” bị bắn chết

Bản tin chiều 08/10: “Drogba đệ nhị” bị bắn chết