ฟุตบอลโลก

รายงานจากกาตาร์: ความปลอดภัยแรงงานฟุตบอลโลก 2022

คณะกรรมการสูงสุดของประเทศกาตาร์ (SC) ได้มีการเปิดเผยถึงรายงานประจำปีเกี่ยวกับ ความคืบหน้าและสวัสดิการแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการกล่าวถึง “การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ” สำหรับแรงงานกว่า 12,000 คนที่ทำงานในโครงการก่อสร้างสนาม ที่จะใช้แข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์

โดยรายงานฉบับนี้จะเน้นไปในเรื่องของ “กองสวัสดิการแรงงาน (WWD)” ที่จะเข้ามาตรวจสอบและดูแลการปฎิบัติงาน รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของคนงานในที่ทำงาน ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 4,600 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงมกราคม 2016 จนถึง กุมพาพันธ์ 2017

ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวไปทั่วโลก กรณีที่มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติในประเทศกาตาร์ ที่เสียชีวิตลง จากการเร่งสร้างสนามต่างๆให้เสร็จทันเวลา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากใช้งานกลุ่มคนแรงงานที่หนักเกินไป รวมทั้งไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานที่ดีพอ ทำให้องค์กรสิทธิมนุษยชนของหลายชาติ ต้องออกมาตั้งคำถามและตำหนิประเทศเจ้าภาพถึงการทำงานและการดูแลในกรณีดังกล่าว

“ในรายงานนี้ จะเห็นได้ถึงการพัฒนาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการตรวจสอบอย่างละเอียด” ฮัสซาน เอล ธาวาดี เลขาทั่วไปของคณะกรรมการสูงสุดประเทศกาตาร์ เขียนถึงรายงานฉบับนี้

“เรามีข้อการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับเหมาของเรา และกลุ่มแรงงาน ในเรื่องของผลประโยชน์ในระยะยาว สำหรับการพัฒนาและปรับปรุง สวัสดิการแรงงาน ให้ดีมากขึ้น

“เราได้มีการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่น่าเศร้า ซึ่งเราได้มีการกำหนดมาตรการกับกลุ่มผู้รับเหมา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดซ้ำอีก”

ซึ่งลงลึกไปในรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ จะมีการสร้างที่พักให้กับคนงาน โดยให้ใกล้กับสนามทั้ง 8 แห่งที่กำลังก่อสร้าง เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง และจะมีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำหรับผู้ใช้แรงงานกว่า 30 จุด รวมทั้งเบอร์สายด่วนร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีหลายภาษา สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานที่ประเทศกาตาร์ อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้รับเหมารายใหญ่ถึง 3 รายที่ได้รับการขึ้นบัญชีดำเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับตามที่กำหนด จากการตรวจสอบของ WWD