Jumlah Wang Yang Diraih Setiap Pasukan Selepas Tamat Peringkat Kumpulan EURO2016