یوونتوس

اروپا ایتالیا
رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

اروپا ایتالیا
رسیدن کریس رونالدو به رکورد 600 گل باشگاهی

رسیدن کریس رونالدو به رکورد 600 گل باشگاهی