گادوین منشا

Uncategorized
پرسپولیس در مسیر جذب یک مهاجم عراقی

پرسپولیس در مسیر جذب یک مهاجم عراقی

پرسپولیس
گادوین منشا زیر تیغ جراحی می‌رود

گادوین منشا زیر تیغ جراحی می‌رود

پرسپولیس
پیوس: منشا بهترین خرید ده سال اخیر پرسپولیس است

پیوس: منشا بهترین خرید ده سال اخیر پرسپولیس است

پرسپولیس
منشا : تنها انتخابم در ایران پرسپولیس است

منشا : تنها انتخابم در ایران پرسپولیس است

پرسپولیس
تخلف پرسپولیس در قرارداد منشا

تخلف پرسپولیس در قرارداد منشا

پرسپولیس
منشا: من قراردادی با پرسپولیس امضا نکردم!

منشا: من قراردادی با پرسپولیس امضا نکردم!

پرسپولیس
منشا و وسوسه پشت پا زدن به قرارداد با پرسپولیس

منشا و وسوسه پشت پا زدن به قرارداد با پرسپولیس

پرسپولیس
دومین خرید بزرگ قرمزها؛ گادوین منشا پرسپولیسی شد

دومین خرید بزرگ قرمزها؛ گادوین منشا پرسپولیسی شد

لیگ ایران
وقتی منشا همه را به بازی می گیرد

وقتی منشا همه را به بازی می گیرد