کمال کامیابی نیا

پرسپولیس
آخرین فرصت برانکو برای انتخاب جانشین کامیابی نیا

آخرین فرصت برانکو برای انتخاب جانشین کامیابی نیا

پرسپولیس
مصدومیت کامیابی نیا به سود پرسپولیس

مصدومیت کامیابی نیا به سود پرسپولیس

پرسپولیس
کامیابی نیا؛ غایب بزرگ پرسپولیس مقابل لخویا

کامیابی نیا؛ غایب بزرگ پرسپولیس مقابل لخویا

پرسپولیس
کامیابی نیا: نمیدانم به بازی لخویا میرسم یا نه

کامیابی نیا: نمیدانم به بازی لخویا میرسم یا نه

پرسپولیس
کامیابی نیا و 90 دقیقه حضور با کتف مصدوم

کامیابی نیا و 90 دقیقه حضور با کتف مصدوم

پرسپولیس
سوغاتی پرسپولیس از مشهد؛ آسیب دیدگی کامیابی نیا

سوغاتی پرسپولیس از مشهد؛ آسیب دیدگی کامیابی نیا