کاوه رضایی

اروپا
تمدید قرارداد کاوه رضایی با شارلروا تا 2022

تمدید قرارداد کاوه رضایی با شارلروا تا 2022

آسیا ایران
علی قلی زاده به شارلروا محلق شد

علی قلی زاده به شارلروا محلق شد

ایران
مسلمان و کاوه، همچنان پشت درهای تیم ملی

مسلمان و کاوه، همچنان پشت درهای تیم ملی