کارلو آنچلوتی

اروپا ایتالیا
یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس

یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس

اروپا انگلیس
چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

اروپا آلمان
آنچلوتی: باید از این قهرمانی لذت ببریم

آنچلوتی: باید از این قهرمانی لذت ببریم

اروپا آلمان
رومینیگه: آنچلوتی از بایرن اخراج نمی شود

رومینیگه: آنچلوتی از بایرن اخراج نمی شود

اروپا آلمان
آنچلوتی: فقط باید خودمان را سرزنش کنیم

آنچلوتی: فقط باید خودمان را سرزنش کنیم

اروپا آلمان
آنچلوتی: ریبری خوب بازی نمی کند

آنچلوتی: ریبری خوب بازی نمی کند