کارلو آنچلوتی

اروپا ایتالیا
یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس

یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس

اروپا انگلیس
چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟