وست بروم

انگلیس
منچسترسیتی 3-1 وست بروم؛ در یک قدمی چمپیونزلیگ

منچسترسیتی 3-1 وست بروم؛ در یک قدمی چمپیونزلیگ

انگلیس
وست بروم 0-1 چلسی؛ آبی گرم ترین رنگ است

وست بروم 0-1 چلسی؛ آبی گرم ترین رنگ است