وریا غفوری

جام جهانی 2018 ایران
خط خوردن وریا غفوری به مجلس کشیده شد

خط خوردن وریا غفوری به مجلس کشیده شد

استقلال
مصدومیتهای پی در پی وریا، منصوریان را دلزده کرد

مصدومیتهای پی در پی وریا، منصوریان را دلزده کرد