نیمار

اروپا فرانسه
نیمار: هیچ چیز من را تضعیف نمی کند

نیمار: هیچ چیز من را تضعیف نمی کند

اروپا
نیمار بار دیگر کاپیتان تیم ملی برزیل شد

نیمار بار دیگر کاپیتان تیم ملی برزیل شد

فرانسه اسپانیا
نیمار همبازی رونالدو خواهد شد؟

نیمار همبازی رونالدو خواهد شد؟