نیمار رئال مادرید

اسپانیا آلمان
خبر بد به کواچ؛ بایرن به دنبال ستاره نیست

خبر بد به کواچ؛ بایرن به دنبال ستاره نیست

اروپا اسپانیا
مسی: انتقال نیمار به رئال مادرید وحشتناک است

مسی: انتقال نیمار به رئال مادرید وحشتناک است