نقل و انتقالات ایران

پرسپولیس
 پرسپولیس بازیکن دیگری جذب نمی کند

 پرسپولیس بازیکن دیگری جذب نمی کند

تراکتورسازی
آخرین تحرکات تراکتورسازی برای شکستن قفل فیفا

آخرین تحرکات تراکتورسازی برای شکستن قفل فیفا