نفت آبادان

لیگ ایران
اتفاق عجیب: نفت آبادان، تیم بدون بازیکن

اتفاق عجیب: نفت آبادان، تیم بدون بازیکن

لیگ ایران
نگاهی به پدیده کرار جاسم؛ تکرار کرار

نگاهی به پدیده کرار جاسم؛ تکرار کرار

لیگ ایران
رسمی: کرار جاسم به نفت آبادان پیوست

رسمی: کرار جاسم به نفت آبادان پیوست

لیگ ایران
فراز کمالوند سرمربی نفت آبادان شد

فراز کمالوند سرمربی نفت آبادان شد