مکس آلگری

اروپا ایتالیا
رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

اروپا ایتالیا
یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس

یک گزینه عجیب برای هدایت یوونتوس