منچسترسیتی

اروپا انگلیس
گواردیولا تا 2021 در منچسترسیتی می ماند

گواردیولا تا 2021 در منچسترسیتی می ماند

انگلیس اسپانیا
گواردیولا به دنبال جواهری از بارسلونا

گواردیولا به دنبال جواهری از بارسلونا

انگلیس
منچستر نه؛ حالا انگلیس هم آبی رنگ است

منچستر نه؛ حالا انگلیس هم آبی رنگ است