مسوت اوزیل

جام جهانی 2018 آلمان
وضعیت مصدوم های تیم ملی آلمان چگونه است؟

وضعیت مصدوم های تیم ملی آلمان چگونه است؟

انگلیس
ونگر: انتقاد ها از مسوت اوزیل بی انصافی است

ونگر: انتقاد ها از مسوت اوزیل بی انصافی است