لیونل مسی

اروپا
مسی: کلمبیا با کی روش، تیم خطرناک تری است

مسی: کلمبیا با کی روش، تیم خطرناک تری است