لوئیس سوارز

اروپا انگلیس
رکورد مهمی که محمد صلاح قادر به شکستن آن نبود

رکورد مهمی که محمد صلاح قادر به شکستن آن نبود

اروپا اسپانیا
بارسلونا و رضایت از تساوی مقابل رئال مادرید

بارسلونا و رضایت از تساوی مقابل رئال مادرید