فدراسیون فوتبال آلمان

اروپا آلمان
نامزد هاوارد وب، اولین داور زن بوندس لیگا

نامزد هاوارد وب، اولین داور زن بوندس لیگا

آسیا
جام حذفی آلمان متعلق به برلین است، نه شانگهای

جام حذفی آلمان متعلق به برلین است، نه شانگهای