علی اکبر طاهری

پرسپولیس
طاهری: از 3090، پانزده میلیارد طلب داریم

طاهری: از 3090، پانزده میلیارد طلب داریم

پرسپولیس
استعفای طاهری؛ شایعه ای که زود تکذیب شد

استعفای طاهری؛ شایعه ای که زود تکذیب شد

پرسپولیس
تاج: طاهری گفت منشا بازیکن خارجی نیست

تاج: طاهری گفت منشا بازیکن خارجی نیست