علیرضا بیراوند

پرسپولیس
تب تند بیرانوند عرق کرد: عذرخواهی از هواداران

تب تند بیرانوند عرق کرد: عذرخواهی از هواداران

پرسپولیس
سنگربان سرخ پوش در رویای لالیگا

سنگربان سرخ پوش در رویای لالیگا