سرخیو آگوئرو

اروپا انگلیس
آگوئرو: زیر نظر گواردیولا بازیکن بهتری شدم

آگوئرو: زیر نظر گواردیولا بازیکن بهتری شدم

انگلیس
آگوئرو در دو راهی رفتن یا ماندن در منچسترسیتی

آگوئرو در دو راهی رفتن یا ماندن در منچسترسیتی

انگلیس
گواردیولا: آگوئرو کلید پیروزی ما بود

گواردیولا: آگوئرو کلید پیروزی ما بود