زین الدین زیدان

اروپا اسپانیا
تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

اروپا اسپانیا
زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

اروپا انگلیس
وقتی ادن هازارد سیگاری شد؛ عکس

وقتی ادن هازارد سیگاری شد؛ عکس

فرانسه اسپانیا
زیدان سرمربی تیم ملی فرانسه خواهد شد؟

زیدان سرمربی تیم ملی فرانسه خواهد شد؟

انگلیس اسپانیا
رئال مادرید به دنبال غلبه بر آخرین مثلث مخوف

رئال مادرید به دنبال غلبه بر آخرین مثلث مخوف