زلاتکو کرانچار

آسیا ایران
زلاتکو کرانچار سرمربی تیم ملی امید ایران شد

زلاتکو کرانچار سرمربی تیم ملی امید ایران شد

سپاهان
کرانچار با سپاهان دو ساله تمدید کرد

کرانچار با سپاهان دو ساله تمدید کرد

سپاهان
تا 98؛ کرانچار در سپاهان ماندنی شد

تا 98؛ کرانچار در سپاهان ماندنی شد

سپاهان
کرانچار – سپاهان: کمی دور، کمی نزدیک

کرانچار – سپاهان: کمی دور، کمی نزدیک