راجر اشمیت

آسیا
سرمربی سابق لورکوزن به سوپرلیگ چین رفت

سرمربی سابق لورکوزن به سوپرلیگ چین رفت