رئال مادرید

اروپا اسپانیا
رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

رسمی: تونی کروس تا 2023 با رئال مادرید تمدید کرد

آلمان اسپانیا
ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

ادعای اسکای: یوویچ با 60 میلیون یورو رئالی شد

اروپا اسپانیا
تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

اروپا اسپانیا
زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد