دیگو کاستا

اروپا اسپانیا
رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا

رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا

انگلیس
دیگو کاستا: ژوزه مورینیو با من تماس گرفت

دیگو کاستا: ژوزه مورینیو با من تماس گرفت

انگلیس
دیگو کاستا: کونته گفت دیگر من را نمی‌خواهد

دیگو کاستا: کونته گفت دیگر من را نمی‌خواهد

آسیا
اسکار: خیلی خوشحال می شوم که دیگو کاستا به چین بیاید

اسکار: خیلی خوشحال می شوم که دیگو کاستا به چین بیاید

آسیا
کاستا: قصد رفتن به لیگ چین را ندارم

کاستا: قصد رفتن به لیگ چین را ندارم