دیک ادووکات

اروپا
ادووکات: نمی خواستم سرمربی هلند شوم

ادووکات: نمی خواستم سرمربی هلند شوم

اروپا
دیک ادووکات سرمربی تیم ملی هلند شد

دیک ادووکات سرمربی تیم ملی هلند شد