دله آلی

اسپانیا
ژاوی و تکذیب مصاحبه جنجالی با نشریه سان

ژاوی و تکذیب مصاحبه جنجالی با نشریه سان

انگلیس
انگولو کانته بازیکن سال فوتبال انگلیس شد

انگولو کانته بازیکن سال فوتبال انگلیس شد